De basis van de methode die SPOOM hanteert om organisaties te begeleiden naar een zinvol verbeterende organisatie is samen te vatten als:

 • Definieer de stakeholders (betrokkenen) van de organisatie en wat het belang is van de organisatie voor de stakeholders en andersom. De drivers. Maak dit zichtbaar en creëer ambassadeurschap bij de top.
 • Breng de waarde van en voor alle betrokkenen. Scoren van waarde tezamen met de belanghebbenden. Onderzoek het gewenste ambitieniveau
 • Bepaal de huidige positie t.o.v. het gewenste ambitieniveau. Formuleer de visie.
 • Omschrijf de missie van de organisatie tezamen met belanghebbende. Dat waar je altijd goed in moet zijn. Inclusief waarde propositie en kernwaarden.
 • Bepaal de strategie om te acteren conform de missie en de wijze waarop de visie zal worden gerealiseerd en pas zonodig de waarde propositie aan.
 • Bepaal de meetbare doelen voor dat waar de organisatie goed in moet zijn, en dat waar ze goed in wil worden. In kaart brengen van de verbetering.
 • Afstemmen van de doelen met de organisatie en vaststellen van de haalbaarheid en voorwaarden. Meetinstrumenten en KPI’s definiëren. In kaart brengen van de teams en rollen die de uitvoering op zich nemen. Mappen van de behoefte aan leiderschaps- team-  en persoonlijke ontwikkeling. Individuele bijdrage contracteren – volbrengen van persoonlijk ambitie/passie
 • Uitrollen van de strategie door het af te breken tot het laagste niveau. Steeds afstemmen, commitment  krijgen, haalbaarheid en voorwaarden toetsen en afgeleide KPI’s te definiëren. Behoefte aan  leiderschap- team- en persoonlijke ontwikkeling in kaart brengen. Individuele bijdrage contracteren – volbrengen van persoonlijke ambitie/passie
 • Bepaal wat er nodig is om ” de basis ” op orde te krijgen. Mensen, machines, werkplekken, gebouwen, procedures, systemen, etc.  Onderken hiaten en bepaal acties. Stel teams samen en begeleid de uitvoering. Implementeer noodzakelijke concepten (QRM / TOC / TPS/TQM/Lean). Coach en gebruik/ontwikkel talenten. Verscherp rollen en verantwoordelijkheden.
 • Start met visueel sturen.
 • Implementeer adequate verbetersystemen, overlegstructuren, managementsystemen en problem solving tools. Train intensief. Maak gebruik van integrale organistie-concepten.
 • Hand in hand met de verbetersystemen: Verzelfstandig de organisatie, alles en iedereen gericht op het realiseren van waarde. Verhoog de verantwoordelijkheid van de mensen in de organisatie. Train leiders om dienend sturen en te lerend te managen.
 • Evalueer de waarde met de belanghebbende. Scoren van de waarde en bijstellen van de richting.

Voor elke stap zijn gereedschappen  beschikbaar. Soms kant en klaar, soms aan te passen aan de organisatie.