De wereld staat op zijn kop. We zijn ineens geconfronteerd met uitdagingen om zelf verder met ons leven te kunnen en tegelijkertijd te zorgen dat we goed omgaan met onze omgeving, om ze te beschermen en ook om te zorgen dat ons gezondheidsapparaat voldoende kan reageren op de situatie. Het heeft heel wat creativiteit naar boven gehaald. Oplossingen op alle gebied om toch verder te kunnen gaan. 

Nu is de vraag, wat wordt het nieuwe normaal? Wat betekent dit voor ons en onze organisaties? Wat moeten we, wat kunnen we en wat gaan we doen? Gaan we het momentum gebruiken om te herstellen? Of gaan we het momentum gebruiken om de lessen die we inmiddels hebben geleerd toe te passen en te verankeren in onze manier van leven en werken.

We kijken nu kritisch naar onze rol in onze samenleving. Wat kunnen we betekenen voor onze omgeving, voor onze familie, voor onze klanten en leveranciers. Wat is de impact van de maatregelen op ons gedrag in de sociale omgang maar ook tijdens het werk. Aanpassen aan een nieuwe, maar nog onbekende normaal.

Het ontwerp van het nieuwe normaal in het bedrijfsleven zal veel omvatten. Vragen die beantwoord moeten worden met een passende strategie. Een opgefriste visie. Voor sommigen bestaat het nieuwe normaal uit het nemen van enkele praktische maatregelen, maar anderen zullen hun complete business model moeten aanpassen. 

Voor alle organisaties zal de maatschappelijke impact van de bedrijfsvoering een belangrijke pijler zijn. Veiligheid van de klanten, veiligheid en zorg van de werknemers, robuustheid van  de supply chain, wendbaarheid van de organisatie en digitalisering en robotisering zijn de thema’s die nu aandacht verdienen.  

We kunnen heel wat leringen trekken uit deze “crisis” periode. In ieder geval stof tot denken om dan praktische oplossingen te vinden voor dat wat goed is gebleken. Voorzorgsmaatregelen bedenken voor dat wat niet goed blijkt te werken. Het ontwerp van het nieuwe normaal voor organisaties is nu in volle gang. Reflecteren over wat we hebben gedaan om in de crisistijd te overleven, kan goede aanknopingspunten geven om een langere termijn strategie te ontwikkelen. 

Reflecteren over praktische zaken als:

 • Hoe hebben we onze werknemers gewaardeerd en aangemoedigd. Voor wat ze hebben gedaan, maar zeker voor wat ze betekenen voor onze organisatie. Moeten we het waarderen en aanmoedigen verankeren in onze manier van werken? Functioneringsgesprekken omvormen tot waardering en aanmoediging?. Hebben we nieuwe talenten ontdekt ?
 • Balans in privé en werk is op de proef gesteld. Hebben medewerkers praktische oplossingen gevonden om zowel voor het gezin te zorgen alsook hun werk te kunnen doen? Kunnen we dit borgen / faciliteren?
 • Hebben de maatregelen ook effect gehad op het normale ziekteverzuim? Is preventie van besmetting iets wat we beter kunnen regelen? Hebben we minder veiligheidsincidenten gehad? Wat kunnen we vasthouden?
 • Wat waren de voordelen van het digitaal vergaderen? Reistijd beperken, op tijd starten, betere voorbereiding, documenten bij de hand, alleen bespreken als het nodig is, etc.  Is dit te borgen? Moeten we investeren om deze vorm van werken beter te benutten? 

Reflecteren over onze manier van zaken doen

 • Hebben we onze klanten anders behandeld dan voorheen? Wat was het effect hiervan? Kunnen we de goede zaken vasthouden en uitbreiden? Missen we digitale en logistieke kracht ?
 • Konden de klanten ons makkelijk vinden, hebben we die weten te houden? Waarom? Moeten we onze marktstrategie veranderen?
 • Welke processen hebben we moeten veranderen om toch door te kunnen? Is het de moeite om deze te handhaven? Automatiseren, robotiseren? Kunnen we dit uitbouwen? 
 • Hoe wendbaar bleek onze organisatie in de veranderende vraag? Wat zijn de knoppen waar we aan moeten draaien bij wispelturige vraag?
 • Wat is het effect op het werkkapitaal? Moeten we ons voorraad- en debiteuren beleid veranderen?
 • Wat hebben we met onze leveranciers anders gedaan om leveringen (uit het buitenland) te borgen? Is dit een risico dat we moeten afdekken?
 • Hoe hebben we samenwerking op afstand geregeld? Hebben we het verbeterd of is dit een gebied waar we nog aandacht aan moeten geven?
 • Wat is het gevolg van de 1,5metereconomie op onze bedrijfsvoering, kantoorinrichting, fabriekslayout, distributiecentra, balies, showrooms, verkoopbezoeken, etc. Hebben we tijdens de crisis creatieve oplossingen gevonden die we willen houden ?
 • Konden we de voortgang van werkzaamheden goed volgen? Hadden we duidelijke KPI’s hiervoor? Hoe hebben we dit opgelost? Moeten we onze besturing beter inrichten?
 • Hebben we de medewerkers voldoende kunnen begeleiden, stimuleren, om te presteren en samen te werken. Wat kunnen we doen om dit op afstand beter te kunnen doen. Middelen, leiderschapsvaardigheden op afstand, communicatie, etc. 

Reflecteren over onze visie en strategie.

 • Is onze maatschappelijke rol (de “why” van de organisatie), tijdens de crisis, aan de kaak gesteld? Wat is ons antwoord? Wat betekent dit voor onze visie en strategie? Wat moeten we anders doen?
 • Hebben we onze waarde propositie (wat ons uniek maakt) kunnen   waarmaken? Biedt het nieuwe normaal kansen voor onze propositie?
 • Wat was de impact op onze liquiditeit en solvabiliteit? Moeten we onze financiële strategie aanpassen?
 • Is een robuustere keten-integratie en samenwerking nodig?
 • Heeft centralisatie of decentralisatie van diensten in ons voordeel of nadeel gewerkt?  Wat leren we hiervan? 
 • Zijn we opgewassen om in de toekomst de veranderende veiligheidseisen, milieueisen, circulariteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, etc. het hoofd te bieden?

Zomaar een greep van onderwerpen die ineens urgent wordt om te kunnen overleven. 

Ik ben zéér benieuwd naar ervaringen van personen, bedrijven, organisaties over wat voor hen het nieuwe normaal betekent en hoe we ermee omgaan! Een nieuwe strategiekaart, nieuwe inrichting van processen, nieuwe benadering van personeel, anders leidinggeven, etc. Misschien bedreigend, maar uiteindelijk wel verfrissend om hiermee aan de gang te gaan! 

2 thoughts on “Het nieuwe normaal al verankerd ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s